Přejít k hlavnímu obsahu

Školní jídelna

Sdělení strávníkům

Důležité odkazy
Provoz školní jídelny Po – Pá 11.05 - 13.55 hod. 
14.10 hod. uzavření ŠJ           
Provoz kanceláře školní jídelny Po – Pá 8.00 - 14.00 hod.
Telefon do školní jídelny +420 702 158 699
E-mail jidelna@zssviny.cz

Přihlášení do školní jídelny je na základě vyplnění a odevzdání Přihlášky ke školnímu stravování.

Povinností strávníka je zakoupit si bezkontaktní čip za Kč 121,- v kanceláři školní jídelny, který bude používat po dobu školní docházky k odběru stravy a k volbě obědů na objednávkovém boxu ve školní jídelně. Tento čip je nevratný.

Obědy se odhlašují den předem do 11.00 hod.

Upozorňujeme rodiče i žáky, že všichni strávníci jsou automaticky přihlášeni ke stravě na následující měsíc, pokud včas neprovedou její odhlášení!

Žák, popř. zástupce žáka, nese veškerou odpovědnost za nedodržení stravovacího režimu.  

Strávník má nárok na dotované stravné pouze v případě, že je přítomen ve školním zařízení nebo první den neplánované nepřítomnosti, kdy si oběd může vyzvednout do jídlonosiče. Další dny nemá nárok na dotované stravné a musí se odhlásit (Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování).

Při odběru jídla do jídlonosiče musí být dodrženy předepsané hygienické zásady – Pokrm vydaný do jídlonosiče je určen k přímé spotřebě bez skladování! Školní jídelna odpovídá za vydanou stravu do 15 minut po naplnění (dále nemůže dodržet teplotní řetězec uchování pokrmů).

 

Dietní strava: na základě potvrzení od ošetřujícího lékaře lze v naší jídelně poskytnout dietní stravování pod dohledem nutriční terapeutky.

Finanční normativ na jeden oběd dle Vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování

Žáci 6 - 10 let (1.- 4.tř.) 34,-Kč
Žáci 11 - 14 let (4.- 8.tř.) 36,-Kč
Žáci 15 a více let (8. - 9. tř.) 38,-Kč
Cizí strávníci/senioři 95,-Kč

Školní rok trvá od 1. září do 31. srpna, a pokud v tomto období žák dosáhne ve stanoveném rozpětí horní hranice věku, je přeřazen již na počátku školního roku do vyšší finanční kategorie.
Např.
1. Žákovi bylo 1. září 2023 deset let – od 1. září 2023 do 31. srpna 2024 hradil nižší finanční normativ, tj. 34 Kč, od 1. září 2024 bude hradit vyšší finanční normativ, tj. 36 Kč

2. Žákovi bylo 31. srpna 2023 deset let – od 1. září 2023 bude hradit vyšší finanční normativ, tj. 36 Kč  

Jídelníček sestavuje vedoucí školní jídelny ve spolupráci s vedoucí kuchařkou dle zásad zdravé výživy s ohledem na dodržování Vyhlášky o školním stravování, Spotřebního koše a nutričním doporučením vydaným Ministerstvem zdravotnictví ČR ke Spotřebnímu koši.

Základní zákony a vyhlášky pro školní stravování: