Přejít k hlavnímu obsahu

Organizace školního roku

 

Období škol. vyučování bude zahájeno4. září 2023
Státní svátek - Den české státnosti28. září 2023
Podzimní prázdniny připadnou26. - 27. října 2023
Den vzniku samostatného československého státu28. října 2023
Státní svátek – Den boje za svobodu a demokracii   17. listopadu 2023

Vánoční prázdniny budou zahájeny 

Vánoční prázdniny skončí

Vyučování začne

23. 12. 2023

2. ledna 2024

3. ledna 2024

Vyučování bude v 1. pololetí ukončeno31. ledna 2024
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na2. února 2024
Jarní prázdniny byly stanoveny (JčK)11. března - 17. března 2024

Velikonoční prázdniny připadnou na

Velký pátek

Velikonoční pondělí

28. března 2024

29. března 2024

1. dubna 2024

Svátek práce1. 5. 2024
Státní svátek na počest 72. výročí osvobození8. 5. 2024
Období škol. vyučování ve 2. pololetí. bude ukončeno28. června 2024
Hlavní prázdniny budou trvat    od - do29. června. - 1. září. 2024 
Období škol. vyučování 2024/25 bude zahájeno2. září 2024

 

Zápis žáků do 1. ročníku

Zápis dětí do 1. ročníku se uskuteční v  Základní škole Trhové Sviny v pátek odpoledne 19. dubna a v sobotu dopoledne 20. dubna 2024.

Garantem je p. Mgr. Jana Veselá.

Přijímací zkoušky na střední školy  ( žáci 5. a 9. ročníků )

Organizaci přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve šk. roce 2023/24 stanoví zákon č. 561 / 2004 Sb., školský zákon a vyhláška č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách.

Jednotná zkouška se koná v termínech, které stanoví ministerstvo do 30. září předchozího kalendářního roku a které zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Náborové akce pro vycházející žáky 2022/23

Od pondělí 9. října do pátku 13. října 2023 se uskuteční náborové akce pro vycházející žáky naší školy. Výchovný poradce rozešle pozvánky jednotlivým školám do Pá 29. 9. 2023. 

Garantem je Mgr. Helena Jarolímová.