Přejít k hlavnímu obsahu

Školní akce

V letošním školním roce se uskuteční základní plavecký výcvik pro žáky 2. a 3. tříd v plaveckém bazénu v Borovanech.

Žáci absolvují 20 lekcí ( 1 lekce = 2 hod. = 10 jízd tam a zpět ). 

Plavecký výcvik probíhá každou středu od 8.20 hod do 11.20 hod. po celý školní rok.

Žáci se věnují plaveckému výcviku po skupinách (třídách). Jedna skupina se věnuje plaveckému výcviku, druhá využívá možnosti pobytu ve volné učebně.

Výuka plavání probíhá:

1.skupina         8.20  -    9.50 hod.                  - odjezd autobusu do Borovan          7.55 hod.

2.skupina         9.50  -  11.20 hod.                  - příjezd autobusu do Trh. Svin       11.40 hod.

  

            1.turnus             4. 10. -  6. 12. 2023              2.A, B             ( 47 ž )            od 8.20 hod.

            2.turnus           13. 12. 2023 -21. 2. 2024       2.C, 3.D          ( 47 ž )            od 8.20 hod.

            3.turnus           28.  2. -   22.   5. 2024            3.A, B, C         ( 64 ž )            od 8.20 hod.

 

Plavecký výcvik hradí:

mzdové prostř.:           ZŠ Trhové Sviny z fin. prostředků přidělených z Krajského úřadu Č.Budějovice

provozní prostř.:         ZŠ T. Sviny z fin. prostř. přidělených z rozpočtu města T.Sviny

 

Dopravu se hradí z ONIV. 

 

Garantem je p. Mgr. Jana Veselá.

 

 

V letošním školním roce uspořádá ZŠ Trhové Sviny LVVZ v termínu od 10.2. do 16.2. pro žáky 7.ročníku v Železné Rudě na Šumavě.

V tomto školním roce se pro žáky 1.ročníku uskuteční na Zimním stadionu v Českých Budějovicích výuka bruslení.

Celkem 10 lekcí v termínu 8.1. – 11.3. 2024 ( každý čtvrtek).

V tomto školním roce ŠD uspořádá Halloweenskou párty v KD Trhové Sviny.

Termín: říjen 2023

Garantem je  Bc. M.Pišingerová

Žáci 1. stupně se mohou těšit, tak jako každý rok, na Mikulášskou nadílku, kterou pro ně připravují žáci 9. ročníku. Letošní nadílka připadá na úterý 5. 12. 2023.

Garantem je Mgr. Jana Veselá.

Vychovatelky ŠD připravují pro žáky 1. stupně sportovní odpoledne plné her a soutěží.

Termín – únor, březen 2024

Garantem je  D. Haláčková

Duben  2024              

8.00  -  12.30 hod. praktická část určená pro 1.stupeň ( 2. - 5.ročník )

13.00  -  15.30 hod. teoretická a praktická část určená pro 2.stupeň ( 5. - 8.ročník )

 

Garantem DSC je Mgr. Stanislava Stejskalová a Mgr. Eva Špergerová

 

Den plný her věnovaný dětem naší školy pro 1. - 5. roč. se uskuteční v pátek 31. května 2024 .

Předpokládaný konec soutěží je okolo 12.00 hod.

Garantem dětského dne je p. vych. Marie Petrová.

 

Šipkovaná pro žáky ŠD

Zábavná hra pro děti 1. – 5. roč. navštěvující školní družinu.

Termín – červen 2024

 

Garantem  je Bc. K. Paurová

 

Sportovní den

Ve čtvrtek dne 27. června 2024 se uskuteční pro žáky 2. stupně sportovní den. Soutěží se ve sportovních disciplínách (převážně v míčových hrách) na 5. stanovištích - hřiště Spartaku, městská hala, tělocvična školy, respirium školy a sportovní areál školy.

Garantem přípravy sportovního dne je Mgr. Hana Kocinová

 

 

Branně turistický den

  • 1. stupeň
    • Uskuteční se dne 27. června 2024 (Čt). Garantem přípravy turistického pochodu je Mgr. Štěpánka Hanusová
  • 2. stupeň
    • Uskuteční se v pátek 31. května 2024.
    • Příprava žáků na chování v mimořádných situacích (vedoucí, náplň, stanoviště, trasy, varianty – suchá a mokrá). 

Garantem přípravy je Mgr. Radek Míček.

 

Výlet pro nejlepšího sběrače bylin

Termín – květen 2024        

Garantem je Mgr. Lenka Čechová

 

Další soutěže se uskutečňují v průběhu celého školního roku po projednání v metodickém sdružení na 1. stupni a v předmětových komisích na 2. stupni.

Garantem jsou vyučující jednotlivých předmětů.

 

 

Upozornění pro rodiče:

Termíny jednotlivých akcí mohou být v průběhu roku z organizačních důvodů upraveny.