Přejít k hlavnímu obsahu

Projekty školy

ZAPOJENÍ  DO PROJEKTŮ   2023 / 24

A. Projekty  celostátní

1. Projekt „Rozvoj vzdělání v ZŠ Trhové Sviny“       

Od 1.9.2023 - 31.12.2025 je naše škola realizátorem projektu číslo CZ.02.02.XX/00/22_002/0005180 s názvem „Rozvoj vzdělání v ZŠ Trhové Sviny“, který je spolufinancován Evropskou unií. 

Projekt je zaměřen na rozvoj školy prostřednictvím školního asistenta, psychologa a kariérového poradce, vzdělávání pracovníků a inovativního vzdělávání.

 

Obsah obrázku text

Popis byl vytvořen automaticky

Operační program Jan Amos Komenský

Výzva č. 02_22_002 s názvem Šablony pro MŠ a ZŠ I, 

Účelem dotace je: 

 •  zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání 

 •  zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin 

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, podporu inovativního vzdělávání  žáků

Výše finanční podpory:

 Celkové způsobilé výdaje2 627 739,00 
 Příspěvek Unie2 016 395,52  Kč 
 Národní veřejné zdroje611 343,48 
 ZŠ Trhové Sviny2 627 739,00
 Časové určení1. 9. 2023  -  31. 12. 2025

Garantem projektu:     Mgr. Jiří Pavel

 

2. Projekt „Finančně gramotná škola“

Od školního roku 2019/20 jsme držiteli stříbrného certifikátu Finančně gramotná škola.

Garantem projektu:     Mgr. Hana Halešová

 

3. Projekt  „Skutečně zdravá škola“

Skutečně zdravá škola je komplexní program, plně integrovaný do života celé školy, který si klade za cíl vytvářet kulturu, jež si váží jídla, vychutnává je a učí o tom, odkud jídlo pochází a jak vzniká.

Garantem projektu: Mgr. Jana Veselá, Eva Šnokhausová

 

B.  Školní projekty

1. Projekt  „Zachraň strom  č. 27“  

Na škole proběhne sběr starého papíru. Žáci si pak v jednotlivých třídách vypočítají, kolik zachránili stromů tím, že přinesli starý papír. Cílem projektu je rozvíjet u žáků ekologické cítění a zároveň poukázat na neutěšený stav životního prostředí. Žáci si sami zvolí, co si za obdržené finanční prostředky z projektu nakoupí.

Projekt začleňuje především tyto kompetence:

 • kompetence komunikativní
 • kompetence sociální a personální
 • kompetence občanské
 • kompetence pracovní
 • kompetence digitální

V projektu se uplatňuje především průřezové téma:

 • environmentální výchova

Časové určení: říjen 2023

Garantem projektu: Mgr. Michal Stropek

 

2. Projekt  „Halloweenská párty“

Projekt začleňuje především tyto kompetence:

 • kompetence sociální a personální

 • kompetence k řešení problémů

 • kompetence pracovní

 • kompetence komunikativní​​​​​​​

V projektu se uplatňuje především průřezové téma:

 • osobnostní a sociální výchova​​​​​​​

Časové určení: říjen 2023

Garantem projektu: Mgr. Miroslava Pišingerová

 

3. Projekt  „Vánoční den“

Jednotlivé třídy si připraví v rámci hodin výtvarné výchovy a pracovních činností drobné výrobky (výrobky ze dřeva nebo kovu, upomínkové předměty, hlavolamy, pletené zboží, domácí cukroví apod.). Žáci, rodiče a ostatní občané mají možnost si v uvedený den zakoupit  nabízené zboží. Žáci si sami zvolí, na co použijí obdržené finanční prostředky. 

Cílem projektu je seznámit žáky se základy fungování tržní ekonomiky a dále rozvíjet sociální cítění formou charity. 

Projekt začleňuje především tyto kompetence

 • kompetence komunikativní

 • kompetence sociální a personální

 • kompetence k řešení problémů

 • kompetence občanské

 • kompetence pracovní

V projektu se uplatňuje především průřezové téma:

 • osobnostní a sociální výchova

Časové určení: prosinec 2023       

Garantem projektu:     Mgr. Jana Vondrášková

 

4. Projekt  Projekt „Jeliman“

Sbírka ve prospěch ZOO Dvorec; žáci a učitelé každoročně vyberou částku 6000,- Kč a sponzorují tím v uvedené ZOO lemura jménem Jeliman; žáci a učitelé se tak stávají adoptivními rodiči zvířete a od vedení ZOO Dvorec obdrží příslušný certifikát; projekt vzešel z podnětu členů školního parlamentu ve školním roce 2014/15.

Projekt začleňuje především tyto kompetence:

 • kompetence komunikativní

 • kompetence sociální a personální

 • kompetence občanské​​​​​​​

V projektu se uplatňuje především:

 • osobnostní a sociální výchova

 • rozvoj vlastností jako je ochota pomáhat těm; zájem o zvířata, solidarita​​​​​​​

Časové určení: V minulém školním roce se vybrala dvojnásobná finanční částka. Sponzorství je tedy uhrazeno i na letošní školní rok.

Garantem projektu: Mgr. Hana Halešová

 

5. Projekt  „Zachraň strom  č. 28“

Na škole proběhne sběr starého papíru. Žáci si pak v jednotlivých třídách vypočítají, kolik zachránili stromů tím, že přinesli starý papír. Cílem projektu je rozvíjet u žáků ekologické cítění a zároveň poukázat na neutěšený stav životního prostředí. Žáci si sami zvolí, co si za obdržené finanční prostředky z projektu nakoupí.

Projekt začleňuje především tyto kompetence:

 • kompetence komunikativní

 • kompetence sociální a personální

 • kompetence občanské

 • kompetence pracovní

 • kompetence digitální​​​​​​​

V projektu se uplatňuje především průřezové téma:

 • environmentální výchova​​​​​​​

Časové určení: jaro 2024

Garantem projektu: Mgr. Michal Stropek

 

6. Projekt „Dětský den“

Projekt začleňuje především tyto kompetence:

 • kompetence sociální a personální

 • kompetence k řešení problémů

 • kompetence pracovní

 • kompetence komunikativní​​​​​​​

V projektu se uplatňuje především průřezové téma:

 • osobnostní a sociální výchova​​​​​​​

Časové určení: Projekt se uskuteční v pátek 31. května 2024

Garantem projektu: Vychovatelka   Marie Petrová