Přejít k hlavnímu obsahu

Výchovně vzdělávací program

Učební plán základní školy 1. - 9. ročník 

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání „Naše šance“,

s platností od 1. 9. 2007 připravený podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání,

vydaného ředitelem školy podle § 5 odst. 3 školského zákona.1. stupeň  1. - 5. ročník        2023 - 24

OblastiRUPŠVPPředmětRočník 
 minimální časová dotace 1.2.3.4.5.1.-5.disponibilních  hodiny
Jazyk a jazyková komunikace3341Český jazyk a literatura8766633 
   Disponibilní1222188
 99Cizí jazyk - AJ  3339 
Matematika a její aplikace2023Matematika4444420 
   Disponibilní 111 33
Informační a komunikační technologie22Informatika   112 
Člověk a jeho svět1113Prvouka2231311 
   Regionální vých. - disp.   2 12
Umění a kultura1213Hudební výchova111115 
   Výtvarná výchova122117 
   Disponibilní    111
Člověk a zdraví1010Tělesná výchova2222210 
Člověk a svět práce55Praktické činnosti111115 
Volitelné předměty162Vop1    111
  Vop2    111
 118118Týdenní hod. dotace202225252611816
   Nepovinné předměty (bez náboženství)       Školní vzdělávací program v 6. - 9.  ročníku "Naše šance" č.j. 200/2007 

2. stupeň  6. - 9. ročník        2023 - 24
 

OblastiRUPŠVPPředmětZkratkaRočník 
 minimální časová dotace  6.7.8.9.6.-9.disponibilních  hodiny
Jazyk a jazyková komunikace1518Český jazyk a literatura Čj444315 
   Disponibilní 110133
 1212Cizí jazyk Aj333312 
 66Další cizí jazykNj,Rj 22266
Matematika a její aplikace1518MatematikaM344415 
   Disponibilní 1 1133
Informační a komunikační technologie11Informační a komunikační technologieICT11  2 
Člověk a společnost1013DějepisD21227 
   Disponibilní 11  22
   Výchova k občanstvíOv111 3 
   Disponibilní    111
Člověk a příroda2025FyzikaF12216 
   ChemieCh  224 
   Ekologický přírodopis a výchova ke zdravíEpř22 15 
   disponibilní   1 11
   ZeměpisZ22116 
   disponibilní    111
Umění a kultura1010Hudební výchovaHv11114 
   Výtvarná výchovaVv22116 
Člověk a zdraví108Tělesná výchovaTv22228 
Člověk a svět práce34Praktické činnosti1 113 
   disponibilní 1   11
Volitelné předměty187disponibilní 112266
 122122Týdenní hod. dotace 3030313112218
   Nepovinné předměty (bez náboženství)