Přejít k hlavnímu obsahu

Zaměstnanci

Kategorie 2022 / 2023 2023 / 2024
Pedagogové 41 z toho 37 žen  42 z toho 38 žen 
1. stupeň 19 z toho 19 žen  20 z toho 20 žen 
2. stupeň 22 z toho 18 žen  22 z toho 18 žen 
Vychovatelky 9 z toho 9 žen  9 z toho 9 žen 
Pedagogický asistent 1. stupně 6 z toho 6 žen 6 z toho 6 žen
Pedagogický asistent 2. stupně 1 z toho 1 žen 1 z toho 1 žen
Správní zaměstnanci 9 z toho 8 žen  9 z toho 8 žen 
Samostat. řídící prac. 2 z toho 1 žena  2 z toho 1 žena 
Uklízečky 6 z toho 6 žen  6 z toho 6 žen 
Administrativní pracovník 1 z toho 1 žena 1 z toho 1 žena
Zaměstnanci ŠJ 13 z toho 12 žen  13 z toho 12 žen 
Vedoucí ŠJ 1 z toho 1 žena  1 z toho 1 žena 
Kuchařky a ostat. personál 10 z toho 10 žen  10 z toho 10 žen 
Uklízeč 1 z toho 0 žen  1 z toho 0 žen 
Uklízečka 1 z toho 1 žena 1 z toho 1 žena
Celkem 79 z toho 73 žen  80 z toho 74 žen