Přejít k hlavnímu obsahu

Třídní schůzky

1.stupeň - od 15.30 hod. do 17.00 hod.

2.stupeň - od 16.00 hod. do 17.30 hod.

 • 8. 9. 2023 - zúčastní se rodiče žáků 1.ročníků od 15 hod.
 • 9. 11. 2023 - TU informují rodiče o úkolech ve školním roce 2023/24
 • do  18. 12. 2023
  • TU 1. a  2. st zajistí zapsání předběžné klasifikace do DM za 1. pololetí šk. roku 2023/24
  • TU při výrazném zhoršení prospěchu  nebo chování vyzve rodiče k návštěvě školy
 • 4.  1. 2024
  • informativní třídní schůzky (bez lístečků)
  • výchovný poradce ( Mgr. H.Jarolímová) podává rodičům vycházejících žáků informace o volbě povolání
 • 11.  4. 2024 - TU se dohodnou společně s rodiči na škol. výletu
 • 30.  5. 2024 - TU provedou zhodnocení škol. roku ve třídě