Přejít k hlavnímu obsahu

Počty tříd a žáků

Počty tříd
 1. stupeň (1. - 5. ročník) 16 tříd
 2. stupeň (6. - 9. ročník) 12 tříd
Celkem28 tříd
Počty žáků
 Stav ke dni 1. 10. 2022  666 žáků, včetně zahraničních (z toho 339 děvčat)
 Stav ke dni 30. 6. 2023 661 žáků, včetně zahraničních (z toho 331 děvčat)
Odhlášeno ze ZŠ na konci roku
 Z 9. ročníku 53 žáků (z toho 25 děvčat)
 Z nižšího než 9. ročníku 5 žáků (z toho 2 děvčata)
 Přestup na GTS - prima 9 žáků (z toho 7 děvčat)
Přestup na GTS - septima1 žák (z toho 1 děvče)
 Odchod na jinou ZŠ 6 žáků (z toho 2 děvčat)
 Odchod do speciální školy 3 žáci (z toho 1 děvče)
Celkem89 žáků (z toho 45 děvčat)
Přihlášeno do ZŠ
 1. ročník 76 žáků (z toho 37 děvčat)
 Příchozí z jiných škol 13 žáků (z toho 8 děvčat)
Celkem89 žáků (z toho 45 děvčat)
Stav ke dni 1. 9. 2023 673 žáků, včetně zahraničních (z toho 338 děvčat)