• Tato parlamentní listina může být doplňována nebo měněna jen na návrh a po souhlasu platných členů školního parlamentu.
  • Členové parlamentu se svým slibem zavazují k práci pro školní parlament, pro svou třídu a školu, ale i k šíření dobrého jména naší školy.

Copyright © 2015. All Rights Reserved. Základní škola Trhové Sviny