1.stupeň  -  od  15.30 h   do  17.00 h

2.stupeň  -  od  16.00 h   do  17.30 h

 • 17.   9. 2020 Čt - zúčastní se rodiče žáků 1.roč.
 • 12. 11. 2020 Čt - TU informují rodiče o úkolech ve školním roce 2020/21
  • Volby do školské rady – zástupci zákonných zástupců
 •  do  18. 12. 2020 Pá - TU 1. a  2. st zajistí zapsání předběžné klasifikace do ŽK
  • za 1. pololetí šk. roku 2020/21  ( 2.- 9.roč.)
  • TU při výrazném zhoršení prospěchu nebo chování vyzve rodiče k návštěvě školy                                                          
 •  7. 1. 2021 Čt - informativní třídní schůzky   
  • ( bez lístečků )
  • výchovný poradce ( Mgr. H.Jarolímová) podává rodičům vycházejících žáků informace o volbě povolání
 • 13. 4. 2021 Út - TU se dohodnou společně s rodiči na škol. výletu
 • 3. 6. 2021 Čt - TU provedou zhodnocení škol. roku ve třídě

Copyright © 2015. All Rights Reserved. Základní škola Trhové Sviny