Při Základní škole v Trhových Svinech pracuje rada rodičů, složená ze zástupců jednotlivých tříd. Na tyto zástupce se můžete obracet s případnými připomínkami k práci školy nebo náměty pro zkvalitnění výuky.

Složení rady rodičů 2019/20
Předseda: Robert Jech
Pokladník: Ladislava Frdlíková
Za jednotlivé třídy:
1.A Jana Česáková 6.A Koubová Jana
1.B Pavla Majerová 6.B Bc. Maňásková Lenka
1.C Ing. Petra Jandová 7.A Jech Robert
2.A Jandová Nikola 7.B Micáková Vladimíra
2.B Ing. Švepešová Helena 7.C Stráská Jana
2.C Sláma Marcel 8.A Mišovičová Zuzana
2.D Mgr. Koprnová Petra 8.B Písková Jana
3.A Adamová Marie 8.C Vojtová Iva
3.B Ing. Kojan František 9.A Cmuntová Markéta
3.C Bc. Zachařová Petra 9.B Sloup David   
4.A Brož Jaroslav  
4.B Pavla Kaštánková  
4.C Baštýřová Radka  
4.D  Jana Tancerová  
5.A Dvořáková Eva  
5.B Socherová Klára  
5.C Mgr. Potůčková Hana  

Copyright © 2015. All Rights Reserved. Základní škola Trhové Sviny