S c h ů z k y     š k o l s k é    r a d y    2020/21

 • 8. 10. 2020 od 19.00 hod. 
  • Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2019/20
  • Stanovení úkolů na šk. rok 2020/21
 • 26.11. 2020 od16.00 hod.
  •  Ustavující schůze nové školské rady při ZŠ Trhové Sviny zvolené na období 2020 - 2023          
 •  27. 5. 2021 od19.00 hod.
  • Závěrečná schůzka školské rady
  • předběžné zhodnocení šk. roku 2020/21

 

 

Copyright © 2015. All Rights Reserved. Základní škola Trhové Sviny