Sdělení strávníkům

Důležité odkazy:

Provoz školní jídelny Po – Pá 11.05 - 13.55 hod. 
14.10 hod. uzavření ŠJ           
Provoz kanceláře školní jídelny Po – Pá 7.00 - 15.30 hod.
Telefon do školní jídelny +420 702 158 699
E-mail jidelna@zssviny.cz

Zástupce žáka, který se bude stravovat, musí mít otevřený účet u některého z peněžních ústavů, kde si zažádá o svolení k inkasu na platbu obědů. Platba probíhá zálohově na následující měsíc. Bezkontaktní čipy je nutno zakoupit v kanceláři školní jídelny (115 Kč). 

Obědy se odhlašují den předem. 
Upozorňujeme rodiče i žáky, že všichni strávníci jsou automaticky přihlášeni ke stravě na následující měsíc, pokud včas neprovedou její odhlášení!

Žák, popř. zástupce žáka, nese veškerou odpovědnost za nedodržení stravovacího režimu.  


Strávníci si mohou objednávat obědy také prostřednictvím internetu  

Finanční normativ na jeden oběd (včetně režijních poplatků)

Žáci 6 - 10 let (1.- 4.tř.) 25,-Kč
Žáci 11 - 14 let (4.- 8.tř.) 27,-Kč
Žáci 15 - 18 let (15 a více let, 8. a 9. tř.) 29,-Kč
Cizí strávníci/senioři 57,-Kč

Stručné vysvětlení:
Školní rok trvá od 1. září do 31. srpna a pokud v tomto období žák dosáhne ve stanoveném rozpětí horní hranice věku, je přeřazen již na počátku školního roku do vyšší finanční kategorie.
Např.
1. Žákovi bylo 1. září 2019 deset let – od 1. září 2018 do 31. srpna 2019 hradil nižší fin. normativ, tj. 25 Kč, od 1. září 2018 bude hradit vyšší fin. normativ, tj. 27 Kč.

2. Žákovi bylo 31. srpna 2019 deset let – od 1. září 2019 bude hradit vyšší finanční normativ, tj. 27 Kč. 

Jídelní lístky

Jídelníček sestavuje vedoucí školní jídelny ve spolupráci s vedoucí kuchařkou na základě platných předpisů pro školní stravování podle vyhlášky MŠMT č.107/2005 Sb. na jeden měsíc dopředu, aby bylo zajištěno včasné zásobení potravinami. Při sestavování jídelníčku se dbá na dodržování zásad správné výživy. 
Připomínky k jídelnímu lístku mohou strávníci (případně jejich zástupci) sdělit v kanceláři školní jídelny.
Na tomto odkazu najdete výživovou normu.

Copyright © 2015. All Rights Reserved. Základní škola Trhové Sviny