1.stupeň ( 1. - 5. roč.) 17 tříd
2.stupeň ( 6. - 9. roč.) 10  tříd

Celkem

27 tříd

Počty žáků

Stav k: 1. 10. 2018 (včetně zahraničních žáků) 646 žáků z toho děvčat 314
Stav k: 30. 6. 2019 (včetně zahraničních žáků) 654 žáků z toho děvčat 321
Stav k: 2. 9. 2019 (včetně zahraničních žáků) 646 žáků z toho děvčat 312
Odhlášeno ze ZŠ na konci roku    
z 9. tříd 66 žáků z toho 35 děvčat
z nižšího než 9. ročníku 2 žáků z toho 1 děvče
přestup do GTS 6 žáků z toho 5 děvčat
přestup do MŠZŠPr - ZvŠ 0 žáků z toho 0 děvčat
přestup do DDÚ Homole 0 žáků z toho 0 děvčat
přestup do jiné ZŠ 5 žáků z toho 2 děvčat
přestup do Gymnázia do 8. ročníku 0 žák z toho 0 děvče
celkem 79 žáků z toho 43 děvčat
Přihlášeno do ZŠ    
1. třídy 59 žáků z toho 29 děvčat
přichází z jiných škol 12 žáků z toho 5 děvčat
Celkem 71 žáků z toho 34 děvčat
 
Stav k 2. 9. 2019 po jednotlivých ročnících
1. ročník 3 třídy 63 žáků z toho 31 děvčat
2. ročník 4 třídy 76 žáků z toho 35 děvčat
3. ročník 3 třídy 76 žáků z toho 36 děvčat
4. ročník 4 třídy 82 žáků z toho 37 děvčat
5. ročník 3 třídy 82 žáků z toho 45 děvčat
1. stupeň celkem   379 žáků z toho 184 děvčat
6. ročník 2 třídy 57 žáků z toho 26 děvčat
7. ročník 3 třídy 75 žáků z toho 46 děvčat
8. ročník 3 třídy 80 žáků z toho 35 děvčat
9. ročník 2 třídy 53 žáků z toho 20 děvčat
2. stupeň celkem   265 žáků z toho 127 děvčat
Celkem 27 tříd 644 žáků z toho 311 děvčat
    průměr 23.85 žáka na jednu třídu


Zápis žáků
nastupujících do 1. ročníku ve školním roce 2019/20

Zapsáno celkem 76 žáků z toho 36 děvčat
Z toho předběžně zapsáno 0 žák z toho 0 děvče
Nepřijato z předběžně zapsaných 0 žáků z toho 0 děvčat
Odhlášeni 0 žáků z toho 0 děvčata
Letošní odklady
Odklad -16 žáků z toho -7 děvčata
Z toho dodatečně odhlášeni 0 žák  z toho 0 děvčat
Z toho dodatečně přihlášeni 0 žák  z toho 0 děvčat
Přeřazeno do ZŠ a PrŠ 0 žáků z toho 0 děvčat
Opakuje 4 žák z toho 2 děvčat
Loňské odklady
Odklad 11 žáků z toho 5 děvčata
Z toho dodatečně odhlášeni 0 žák  z toho 0 děvčat
Z toho dodatečně přihlášeni 0 žák z toho 0 děvčat
Přeřazeno do ZŠ a PrŠ 0 žák z toho 0 děvčat
Do 1.ročníku nastoupí 64 žáků z toho 31 děvčat


Týdenní časové dotace v jednotlivých ročnících

1.ročník 20 hodin
2.ročník 22 hodin
3.ročník 25 hodin
4.ročník 25 hodin
5.ročník 26 hodin
   
6.ročník 30 hodin
7.ročník 30 hodin
8.ročník 31 hodin
9.ročník 31 hodin

Copyright © 2015. All Rights Reserved. Základní škola Trhové Sviny