V době, kdy bude Základní škola Trhové Sviny uzavřena, budou žáci plnit domácí úkoly dle pokynů vyučujících. Potřebné informace najdou žáci 1. - 3. ročníku na webových stránkách školy. Zde budou uvedeny i kontaktní emaily pro on-line komunikaci s vyučujícími.

Žáci 4. - 9. ročníku využijí systém dm Software, který již znají, protože se zde informují o svém prospěchu. Pod ikonou DOMÁCÍ ÚKOLY objeví zadání všech cvičení, která mají v rámci domácí přípravy plnit. Informace o možné komunikaci s vyučujícím prostřednictvím zpráv v systému dm Software bude uvedena u každého domácího úkolu (rozkliknout ikonu ZPRÁVY – nahoře na liště, dále NOVÁ ZPRÁVA – vlevo dole). Zadání domácích úkolů bude aktualizováno každý týden. Zaslané úkoly jsou plnohodnotnou součástí vyučovacího procesu a žáci musí počítat po návratu do školy se zpětnou vazbou učitele (zkoušení, prověrky).

Copyright © 2015. All Rights Reserved. Základní škola Trhové Sviny