Vážení rodiče,

předkládáme Vám souhrnnou nabídku zájmových kroužků pro školní rok 2018-2019 ve školním klubu při základní škole.

Německý jazyk                               

1. třída

vedoucí: N. Buřičová

Německý jazyk

2. třída

vedoucí: N. Buřičová

Anglický jazyk

1. třída

vedoucí: J. Bartáčková

Anglický jazyk

2. třída

vedoucí: J. Bartáčková

Tvořivá dílna                

3. - 5. třída 

vedoucí: J. Princová

Klub Šikulka              

1. - 2. třída  

vedoucí: M. Pišingerová

Hasičský kroužek         

2. - 9. třída 

vedoucí: F. Janda, M. Tůmová

Veselé zpívání              

1. -5. třída

vedoucí: M. Petrová

Robotické hry

2. - 5. třída začátečníci

vedoucí: M. Pišingerová

Robotické hry

6. - 9. třída pokročilí

vedoucí:  L. Čechová

Rybářský kroužek

3. - 9. třída

vedoucí: Č. Štojdl

Stolní tenis              

3. - 9. třída 

vedoucí: R. Levý

In-line brusle (vybavení zapůjčíme od č.35) 

začátečníci

vedoucí: M. Pischeková

In-line brusle (vybavení zapůjčíme od č.35)

pokročilí

vedoucí: J. Záhorková

Lehká atletika             

1. -9. třída

vedoucí: J. Záhorková

Badminton          

1. -5. třída    

vedoucí: M. Petrová

Všesportovní příprava

MŠ-1. třída     

vedoucí:  J. Záhorková

Sportovní gymnastika (začátečníci)

1. třída 

vedoucí: N. Hálová

Sportovní gymnastika (pokročilí)

2. -9. třída

vedoucí: N. Hálová

Veselé pohybové hry

1. -5. třída  

vedoucí: M. Pischeková

Softball - žáci                 

4. -6. třída   

vedoucí: P. Němeček

Softball - kadetky                      

6. -9. třída   

vedoucí: V. Petřík

Softball -  kadeti

7. -9. třída

vedoucí: D. Hanzal

T- Ball                     

předškoláci -3. třída

vedoucí: Z. Petrák

Aerobik

1. -5. třída

vedoucí: K. Padertová

Aerobik

6. - 9. třída

vedoucí: K. Padertová

Nohejbal

6. - 9. třída

vedoucí: M. Chuchel

 

 

 

KROUŽKY DOTOVANÉ Z EU

NEHRADÍ SE

POPLATEK

Pokusy v chemii, fyzice a přírodopisu

8. - 9. třída

vedoucí: A. Pospíchal

Hrajeme a stavíme si se stavebnicemi MERKUR, LEGO.....

1. - 5. třída

vedoucí: E. Vlnatá

 

Sazby příspěvku:                  

Podle vyhlášky 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání je výše příspěvku stanovena takto:

  1. Jazykové kroužky                                                  400 Kč
  2. Sportovní, zájmové a rekreační kroužky        200 Kč

Upozornění:

Příspěvek je nutné uhradit a vyplněnou přihlášku na kroužek odevzdat nejpozději do 14. 9. 2018. Pokud se přihlásí do některých z kroužků malý počet dětí, kroužek se neotevře a finanční příspěvek bude vrácen.

Poplatek bude vybírán od 4. 9. do 14. 9. v přízemí 2. pavilonu ve třídě ŠD v čase: 7:00 – 10:00 hod. a 14:00 – 16:00 hod.

Copyright © 2015. All Rights Reserved. Základní škola Trhové Sviny