ZAPOJENÍ DO ŠKOLNÍCH PROJEKTŮ 2018 / 19

Projekty  celostátní
1. Projekt „Zelená společnému vzdělávání“.               

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Výzva č. 02_16_022 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP.

Cílem této výzvy je:

 • Podporovat základy vzdělávání rozvojem čtenářské a matematické gramotnosti
 • Podporovat kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem
 • Podporovat společné vzdělávání:
  1. osobnostní a sociální rozvoj pedagogů
  2. vzdělávání v tématech souvisejících se společným vzděláváním
  3. vzájemné učení škol a pedagogů a personální podpora škol

Výše finanční podpory:

Alokace výzvy: 4 500 000 000 Kč

Celkové způsobilé výdaje: 1 424 128 Kč

Příspěvek Unie: 1 210 509 Kč

Národní veřejné zdroje: 213 619 Kč

ZŠ Trhové Sviny: 1 422 856 Kč

Časové určení: 1. 2. 2017  -  31. 1. 2019

Garantem projektu: Mgr. Jan Mikeš

 

Školní projekty
1. Projekt „Zachraň strom č. 19“                     

Na škole proběhne sběr starého papíru. Žáci si pak v jednotlivých třídách vypočítají, kolik zachránili stromů tím, že přinesli starý papír.

Cílem projektu je rozvíjet u žáků ekologické cítění a zároveň poukázat na neutěšený stav životního prostředí.

Žáci si sami zvolí, co si za obdržené finanční prostředky z projektu nakoupí.

Projekt začleňuje především tyto kompetence:

 1. kompetence komunikativní
 2. kompetence sociální a personální
 3. kompetence občanské
 4. kompetence pracovní

V projektu se uplatňuje především průřezové téma:

 • environmentální výchova

Časové určení: Středa 10. říjen 2018

Garantem projektu: Mgr. Aleš Pospíchal

 

2. Projekt  „Mikulášská merenda“

Projekt začleňuje především tyto kompetence:

 1. kompetence sociální a personální
 2. kompetence k řešení problémů
 3. kompetence pracovní
 4. kompetence komunikativní

V projektu se uplatňuje především průřezové téma:

 • osobnostní a sociální výchova

Časové určení: Projekt proběhne v pondělí 3. prosince 2018.

Garantem projektu: Ved. vychovatelka  Jana Princová

 

3. Projekt „Školní akademie“  

18.3. – 21.3. 2019

Vyučující jednotlivých tříd (převážně 1. stupně) připraví se svými žáky krátké kulturní vystoupení pro své rodiče a ostatní občany města.

Příprava školní akademie probíhá i několik měsíců.

Ve škole žáci získávají nejen poznatky z jednotlivých oborů, ale umí se i prezentovat na poli kulturním.

Projekt začleňuje především tyto kompetence:

 1. kompetence komunikativní
 2. kompetence sociální a personální
 3. kompetence občanské
 4. kompetence pracovní

V projektu se uplatňuje především:

 • osobnostní a sociální výchova
 • upevňování kolektivních vazeb
 • touha žáků „něco“ ukázat – využívat dovedností získaných ve volnočasových aktivitách

Garantem projektu: Mgr. Irena Slípková

 

4. Projekt  Projekt „Jeliman“

Sbírka ve prospěch ZOO Dvorec; žáci a učitelé každoročně vyberou částku 6000,- Kč a sponzorují tím v uvedené ZOO lemura jménem Jeliman; žáci a učitelé se tak stávají adoptivními rodiči zvířete a od vedení ZOO Dvorec obdrží příslušný certifikát; projekt vzešel z podnětu členů školního parlamentu ve školním roce 2014/15.          

Projekt začleňuje především tyto kompetence:

 1. kompetence komunikativní
 2. kompetence sociální a personální
 3. kompetence občanské

V projektu se uplatňuje především:

 • osobnostní a sociální výchova
 • rozvoj vlastností jako je ochota pomáhat těm; zájem o zvířata, solidarita

Časové určení: Sbírka proběhne v období na přelomu měsíce března/dubna

Garantem projektu: Mgr. Hana Halešová

 

5. Projekt „Zachraň strom č. 20“ květen 2019

Na škole proběhne sběr starého papíru. Žáci si pak v jednotlivých třídách vypočítají, kolik zachránili stromů tím, že přinesli starý papír. Cílem projektu je rozvíjet u žáků ekologické cítění a zároveň poukázat na neutěšený stav životního prostředí. Žáci si sami zvolí, co si za obdržené finanční prostředky z projektu nakoupí.

Projekt začleňuje především tyto kompetence:

 1. kompetence komunikativní
 2. kompetence sociální a personální
 3. kompetence občanské
 4. kompetence pracovní

V projektu se uplatňuje především průřezové téma:

 • environmentální výchova

Časové určení: jaro 2019

Garantem projektu: Mgr. Aleš Pospíchal

 

6. Projekt „Dětský den“

Projekt začleňuje především tyto kompetence:

 1. kompetence sociální a personální
 2. kompetence k řešení problémů
 3. kompetence pracovní
 4. kompetence komunikativní

V projektu se uplatňuje především průřezové téma:

 • osobnostní a sociální výchova

Časové určení: Projekt se uskuteční v pátek 31. května 2019.

Garantem projektu: Vychovatelka Marie Petrová

Copyright © 2015. All Rights Reserved. Základní škola Trhové Sviny