1.stupeň ( 1. - 5. roč.) 17 tříd
2.stupeň ( 6. - 9. roč.) 11  tříd

Celkem

28 tříd

Počty žáků

Stav k: 1. 10. 2017 (včetně zahraničních žáků) 602 žáků z toho děvčat 288
Stav k: 30. 6. 2018 (včetně zahraničních žáků) 606 žáků z toho děvčat 290
Stav k: 5. 9. 2018 (včetně zahraničních žáků) 648 žáků z toho děvčat 315
Odhlášeno ze ZŠ na konci roku    
z 9. tříd 41 žáků z toho 17 děvčat
z nižšího než 9. ročníku 2 žáků z toho 1 děvče
přestup do GTS 12 žáků z toho 5 děvčat
přestup do MŠZŠPr - ZvŠ 0 žáků z toho 0 děvčat
přestup do DDÚ Homole 0 žáků z toho 0 děvčat
přestup do jiné ZŠ 11 žáků z toho 6 děvčat
přestup do Gymnázia do 8. ročníku 1 žák z toho 1 děvče
celkem 68 žáků z toho 30 děvčat
Přihlášeno do ZŠ    
1. třídy 80 žáků z toho 36 děvčat
přichází z jiných škol 30 žáků z toho 19 děvčat
Celkem 110 žáků z toho 55 děvčat
 
Stav k 5. 9. 2018 po jednotlivých ročnících
1. ročník 4 třídy 80 žáků z toho 36 děvčat
2. ročník 3 třídy 71 žáků z toho 33 děvčat
3. ročník 4 třídy 80 žáků z toho 36 děvčat
4. ročník 3 třídy 83 žáků z toho 44 děvčat
5. ročník 3 třídy 56 žáků z toho 28 děvčat
1. stupeň celkem   370 žáků z toho 177 děvčat
6. ročník 3 třídy 74 žáků z toho 45 děvčat
7. ročník 3 třídy 77 žáků z toho 35 děvčat
8. ročník 2 třídy 60 žáků z toho 23 děvčat
9. ročník 3 třídy 65 žáků z toho 34 děvčat
2. stupeň celkem   276 žáků z toho 137 děvčat
Celkem 28 tříd 646 žáků z toho 314 děvčat
    průměr 23.07 žáka na jednu třídu


Zápis žáků
nastupujících do 1. ročníku ve školním roce 2018/19

(stav k 30. 6. 2018)

Zapsáno celkem 93 žáků z toho 41 děvčat
Z toho předběžně zapsáno 0 žák z toho 0 děvče
Nepřijato z předběžně zapsaných 0 žáků z toho 0 děvčat
Odhlášeni 0 žáků z toho 0 děvčata
Letošní odklady
Odklad -13 žáků z toho -5 děvčata
Z toho dodatečně odhlášeni 0 žák  z toho 0 děvčat
Z toho dodatečně přihlášeni 0 žák  z toho 0 děvčat
Přeřazeno do ZŠ a PrŠ 0 žáků z toho 0 děvčat
Opakuje 0 žák z toho 0 děvčat
Loňské odklady
Odklad 19 žáků z toho 6 děvčata
Z toho dodatečně odhlášeni 0 žák  z toho 0 děvčat
Z toho dodatečně přihlášeni 0 žák z toho 0 děvčat
Přeřazeno do ZŠ a PrŠ 0 žák z toho 0 děvčat
Do 1.ročníku nastoupí 80 žáků z toho 36 děvčat


Týdenní časové dotace v jednotlivých ročnících

1.ročník 20 hodin
2.ročník 22 hodin
3.ročník 25 hodin
4.ročník 25 hodin
5.ročník 26 hodin
   
6.ročník 30 hodin
7.ročník 30 hodin
8.ročník 31 hodin
9.ročník 31 hodin

Copyright © 2015. All Rights Reserved. Základní škola Trhové Sviny