Období škol. vyučování bude zahájeno 3. září 2018 (pondělí)
Státní svátek - Den české státnosti 28. září 2018 (pátek)
Podzimní prázdniny připadnou 29. - 30. října 2018 (pondělí - úterý)
Den vzniku samostatného československého státu 28. října 2018 (neděle)
Státní svátek – Den boje za svobodu a demokracii    17. listopadu 2018 (sobota)
Vánoční prázdniny budou zahájeny 
Vánoční prázdniny skončí
Vyučování začne
22. 12. 2018 (sobota)
2. ledna 2019 (středa)
3. ledna 2019 (čtvrtek)
Vyučování bude v 1. pololetí ukončeno 31. ledna 2019 (čtvrtek)
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na 1. února 2019 (pátek)
Jarní prázdniny byly stanoveny (JčK) 4. - 10. února 2019 ( po - ne)
Velikonoční prázdniny připadnou na
Velikonoční pondělí
18. - 19. dubna 2019 (čt - pá)
22. dubna 2019 (pondělí)
Svátek práce 1. 5. 2019 (středa)
Státní svátek na počest 72. výročí osvobození 8. 5. 2019 (středa)
Období škol. vyučování ve 2. polol. bude ukončeno 28. června 2019 (pátek)
Hlavní prázdniny budou trvat    od - do 29. 6. (sobota) - 1. 9. 2019 (neděle)
Období škol. vyučování 2018/19 bude zahájeno 2. září 2019 (pondělí)

 

Zápis žáků do 1. ročníku

Zápis dětí do 1. ročníku se uskuteční v  Základní škole Trhové Sviny v pátek odpoledne a v sobotu dopoledne 5. - 6. dubna 2019.

Garantem je Mgr. Jana Veselá

(do 31.5. nahlásit přijaté žáky spádovým školám)

Termíny přijímacích zkoušek na střední školy

Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve šk. roce 2018/19 stanoví zákon č. 561 / 2004 Sb., školský zákon a vyhláška č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělání.

Pro přijímací řízení ve školním roce 2018/2019 platí zejména:
  • přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou se předkládají do 30. listopadu 2018 pro 1. kolo přijímacího řízení;
  • přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání bez talentové zkoušky se předkládají do 1. března 2019 pro 1. kolo přijímacího řízení;
  • uchazeč se může přihlásit nejvýše na dva obory vzdělání k 30. listopadu 2018 a až na dva obory vzdělání k 1. březnu 2019; školy (obory vzdělání) se na obou dvou přihláškách vždy uvádí ve stejném pořadí;
  • termín pro talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení do oborů středního vzdělávání skupiny oborů 82 Umění a užité umění je stanoven v pracovních dnech od 2. ledna do 15. ledna 2019; pro talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou od 2. ledna do 15. února 2019;
  • termín pro talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení do oborů vzdělání konzervatoří je stanoven v pracovních dnech od 15. ledna do 31. ledna 2019;
  • termín pro školní přijímací zkoušky v oborech vzdělání bez talentové zkoušky a bez maturitní zkoušky v 1. kole přijímacího řízení je stanoven v pracovních dnech v období od 22. dubna do 30. dubna 2019;
  • přijímací zkoušky (jednotné i školní) do maturitních oborů vzdělání bez talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení se konají v pracovních dnech v období od 12. dubna do 26. dubna 2019; v tomto termínu se rovněž koná jednotná zkouška do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou.

Povinné jednotné zkoušky se konají v oborech vzdělání s maturitní zkouškou (s výjimkou oborů zkráceného studia a oborů vzdělání skupiny oborů 82 Umění a užité umění), a to pro všechny formy vzdělávání.

Jednotná zkouška se koná v dotčených maturitních oborech vzdělání podle § 60c odst. 1 školského zákona v 1. kole přijímacího řízení ve dvou termínech, které stanoví MŠMT do 28. září 2018 a zveřejní je způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Jednotné testy jsou vyhodnoceny centrálně Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen „Centrum“) a zaslány školám, a to nejpozději 28. dubna 2019. Školy hodnocení jednotné zkoušky zapracují v celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem; hodnocení jednotné zkoušky se podílí na hodnocení uchazeče nejméně 60 % a v případě přijímacího řízení do oborů vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40 %. Vyhlášení výsledků přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů formou vydání seznamu přijatých uchazečů i zasílání písemného rozhodnutí jen nepřijatým uchazečům pro 1. kolo přijímacího řízení se u oborů vzdělání bez talentové zkoušky a bez maturitní zkoušky uskuteční nejdříve 22. dubna 2019. Po vyhlášení výsledků přijímacího řízení uchazeč potvrzuje svůj zájem o školu odevzdáním zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí (zápisový lístek nebude předkládat uchazeč, který se hlásí do jiné než denní formy vzdělávání).

Náborové akce pro vycházející žáky 2018/19

Od pondělí 15. října do pátku 19. října 2018 se uskuteční náborové akce pro vycházející žáky naší školy. Výchovný poradce rozešle pozvánky jednotlivým školám do pátku 5. 10. 2018.

Garantem je Mgr. Helena Jarolímová.

Copyright © 2015. All Rights Reserved. Základní škola Trhové Sviny